Sebagai wujud bakti kepada orang tua kita, kita bisa melakukannya dengan banyak cara misalkan dengan mentaatinya dalam setiap apa yang mereka perintahkan selama tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah ta’ala. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka telah meninggal. Kemudian ada sebagian orang yang ingin menghadiahkan pahala kepada orang tua mereka, apa hal semacam ini sesuai sunnah dan bisa sampai?

Mengenai doa, haji, membebaskan budak dan kewajiban yang bisa diwakilkan seperti membayar hutang, para ulama telah sepakat tentang bermanfaatnya bagi orang yang meninggal. Adapun selain yang disebut tadi dari ibadah–ibadah badaniyyah seperti shaum, shalat, qiraatul qur’an, dll. Para ulama berbeda pendapat.

Pertama, pendapat yang menyatakan tidak bermanfaatnya pahala orang yang masih hidup bagi orang yang telah meninggal, ini adalah madzhab Imam Syafi’i, dan Abu Hanifah.

Al Hafizh Ibnu Katsir Mentafsirkan surat An Najm ayat 38-39 menyebutkan:

{ وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى } أي: كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن وهذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، رحمه الله، ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به”

 

[“Dan sesungguhnya seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”] Sebagaimana dosa seseorang tidak boleh dipikulkan oleh orang lain, demikian pulalah pahala, seseorang tidak akan memperoleh pahala melainkan daripada usahanya sendiri. Dan menerusi ayat tersebut Imam Al-Syafi’i rahimahullah berkesimpulan bahawa pahala bacaan (Al-Qur’an) tidak sampai atau diserahkan kepada orang yang telah mati, kerana itu bukan amalan atau hasil usahanya. Oleh itu, Rasulullah SAW tidak menganjurkan hal tersebut kepada umatnya dan tidak menggalakkan mereka untuk melakukannya, dan tidak pula memberikan petunjuk kepada mereka sama ada daripada nas atau isyarat. Demikian juga tidak pernah diriwayatkan bahawa para sahabat melakukan hal yang demikian. Kalau perbuatan tersebut merupakan kebaikan pasti mereka telah mendahului dalam melakukannya. Oleh kerana perbuatan mendekatkan diri kepada Allah (termasuk membaca Al-Qur’an kepada si mati) mesti didasari oleh nas-nas agama, bukan dengan analogi dan fikiran (pendapat) orang. Adapun untuk doa dan sedekah ulama sepakat bahawa keduanya boleh sampai kepada si mati, di samping ada nas syarak mendasari hal tersebut. Dan hadis tentang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya daripada Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata bahawa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang manusia mati maka terputuslah amalnya, melainkan tiga perkara iaitu anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat.”

Kedua, pendapat yang mengatakan bermanfaatnya pahala orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal, ini adalah madzhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah (dalam riwayat yang lain) serta sahabat Imam Syafi’i.

Rasullah shollallahu alaihi wassalam berkata :

إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟فـيقال بدعاء ولدك لك

“Sesunggugnya Allah Tabaraka wata’ala telah meninggikan derajat para hamba-hambanya, para hamba-hambanya pun berkata, “wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa mendapatkan derajat ini?” Kemudian dikatakan kepada mereka, “dikarenakan doa dari anak-anak kalian kepada kalian”

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang yang berniat mengirimkan pahala dari amalannya untuk orang yang meninggal, yaitu:

  1. Harus ikhlas, bagaimana seseorang akan mengirimkan amalannya sedangkan dia sendiri tidak mendapatkan pahala dari amalannya karena tidak ikhlas.
  2. Sesuai dengan sunnah Rasul.
  3. Yang dikirim harus orang muslim.

Wallahu a’lam bishshawab.

Referensi :

  • Tahdzib Syarhith Thahawiyyah
  • Fiqhus Sunnah
  • Majmu’atul Fatawa Lisyaikh Ibni Taimiyyah
  • tafsir Ibnu Katsir

Leave a Comment